Nihil novi sub solestrana: 1|
Nihil novi sub sole,olej,plátno,85x130Rozvláknění,olej,plátno,85x130Reprodukce,olej,plátno,85x130
Nihil novi sub sole,olej,plátno,85x130Rozvláknění,olej,plátno,85x130Reprodukce,olej,plátno,85x130
Les taches,olej,plátno,85x95Nimbostratus,olej,plátno,85x95Barevné reflexy,olej,plátno,85x95
Les taches,olej,plátno,85x95Nimbostratus,olej,plátno,85x95Barevné reflexy,olej,plátno,85x95
Černobílá imaginace I, olej,plátno,85x95Černobílá imaginace II, olej,plátno,85x95Nepojmenovaná,olej,plátno,85x95
Černobílá imaginace I, olej,plátno,85x95Černobílá imaginace II, olej,plátno,85x95Nepojmenovaná,olej,plátno,85x95
Zvětšenina,olej,plátno,95x85Komunikace,olej,plátno,65x75Okamžik radosti,olej,plátno,95x85
Zvětšenina,olej,plátno,95x85Komunikace,olej,plátno,65x75Okamžik radosti,olej,plátno,95x85