Curriculum vitae

*22.11.1952

Můj první obrázek se jmenovalKulhavá mašinka (1956).

Jsem samouk. Tedy nemám za sebou žádnou výtvarnou školu. (bohužel) Jen jednu neúspěšnou přihlášku na AVU. (bohudík)

Navštěvoval jsem nějakej rok Lidovou školu u pí Prof. Marie Helgy Heindlové.

Důležitější pro mne však byl kontakt s mistry Robertem Hliněnským a Leonidem Ochrymčukem. Kdysi dávno totiž vedli výtvarný kroužek v nemocnici u Sv.Anny.

Moje opisování skutečnosti(1975) se díky těmto pánům začalo dost měnit.

Tak vzniklo několik obrazů starých domů.

Následoval cyklus Krajina když... (1984) a Přestavba krajiny. Pomalu jsem se nořil do abstraktního pojetí krajin.

Croquis,Korelace v prostoru, atd.

Začátkem devadesátých let jsem se pokoušel o abstraktní představu vegetace Květy trav.

Syntézou živé a neživé přírody, či krajiny, se zabývám v cyklu obrazů Nihil novi sub sole

Koncem devadesátých let pozvolna vznikají obrazy ovlivněné mojí profesí (radiologický asistent). Každodenní kontakt s rentgenovými snímky, ale také vědomí dynamických dějů a procesů , jež se odehrávají skrytě, bez možnosti jejich pozorování, jsou silnou inspirací.

Všechno to nazývám X ray. Je to stále neuzavřený cyklus obrazů jejichž zdrojem je radiologie, což je vedle vyšetření výpočetní tomografií, magnetickou rezonancí, ultrazvukem, také klasický rtg snímek.

Ve stejném duchu vzniká kolekce obrazů Corpus alienum. Nejde však o "cizí těleso" v pravém smyslu slova. Jde o vyjádření něčeho, co je jakoby "cizí" v obraze. Tedy o kontrast ve stavbě, barvě, struktuře, kresbě, anebo zobrazených tvarů, jejich rozložení, či sepětí.

Postupně prolínám výše zmíněná témata i jinými náměty.(Zmnožená kresba, Made in EU, atd. )

A co dál? Tak to je možné si prohlédnout v odkazu Galerie, kam vkládám v podstatě všechno, co vytvořím. A ponechám to bez komentáře.